Resurser och miljö / Revisionskonsulterna J Hägglund

Det finns ett antal transportmedel som lämpar sig bra både för användning i tjänsten och privat, till exempel motorcykel, skoter, moped och fyrhjuling. En skatte- och avgiftspliktig förmån uppkommer om anställda får eller kan använda företagets egendom privat. Hur du beräknar förmånen beror på om den anställda själv får bestämma när egendomen ska användas eller […]

Fri kost är en skattepliktig förmån för den anställda och den uppkommer så snart den anställda har ätit av måltiden. Som arbetsgivare ska du göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Det saknar i princip betydelse om anställda får fri kost på den ordinarie arbetsplatsen, vid tjänsteresa eller konferens. I likhet med andra förmåner är kostförmån skatte- […]

Totalt spenderar svenska konsumenter mest pengar i Tyskland, Storbritannien, USA och Kina. Från Kina handlar vi många varor, men till lägre värde. De andra länderna har större omsättning. Pris och bredare sortiment är två av de främsta drivkrafterna till att vi handlar från utländska sajter, och så även för mode. Kvinnor handlar i högre utsträckning […]

Mode är bland de vanligaste produktkategorierna vi handlar på nätet.Modebranschen omsätter årligen cirka 9 miljarder kronor på nätet, vilket betyder att ungefär 14 procent av den totala försäljningen sker via nätet i dag.Däremot är det inte den största kategorin omsättningsmässigt, där ligger elektronik i topp.  Kvinnor shoppar mer mode än män. De står även för en […]

Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta i EU. Sedan 1990 har utsläppen minskat kraftigt, främst på grund av övergången från olja för uppvärmning till fjärrvärme, värmepumpar och biobränslen. Klimatförändringar som orsakas av utsläpp av växthusgaser är bland de främsta globala miljöproblemen vi har idag. Andra stora utmaningar som vi står inför är miljögifter, […]

Sverige blev det första landet i Europa som uppfyllde EUs mål för 2020 gällande förnybar energi. Åtta år före utsatt tid. Att Sverige var det första landet att nå EUs mål kan delvis förklaras av den stora industriella efterfrågan på förnybar energi och snabb teknikadoption. Sverige i toppskiktet inom bioenergi Nästan 50 procent av Sveriges […]

Kostnaden för belysning är betydande för företag som har stora upplysta anläggningar. Med hjälp av Wattguard kan man effektivisera befintliga belysningslösningar. Energipriserna blir allt högre, miljömedvetenheten ökar och det är många företag som letar efter smarta belysningslösningar för att spara pengar och minska sitt koldioxidavtryck. LED-lampor fungerar i många sammanhang, men sitter belysningen på över […]

Svenska företag ligger i framkant inom energieffektivisering. Områden som vi ligger långt fram inom är värme och kyla, energilagringssystem och smarta elnät. Energieffektivisering innebär att göra energianvändningen så ekonomiskt fördelaktig som möjligt för användarna och samtidigt så hållbar som möjligt för samhället. På så vis hushålls det bättre med naturresurser och miljö. Världsledande inom fjärr- […]

Konkurrensen mellan företag har ökat de senaste åren. År 2017 ansåg drygt 20 procent av småföretagen att konkurrensen från företag i utlandet har ökat under den senaste femårsperioden. Motsvarande andel av småföretagen år 2017 som upplever att den inhemska konkurrensen har ökat är 36 procent. Det finns stora skillnader mellan företagsstorlek, bransch och region i […]

Gästnätterna ökade 2017 Turismen fortsätter att öka i Sverige. Totalt blev det 63 miljoner övernattningar i Sverige under 2017, vilket är en ökning med 1,2 miljoner eller 2 procent jämfört med året innan. Fler långväga gästnätter väger upp för ett svalare intresse från den nordiska marknaden. Turismen växer trots svalare intresse från nordiska marknaden Tvärtemot […]

1 2 3