MC, fyrhjuling, skoter med mera

MC, fyrhjuling, skoter med mera

MC, fyrhjuling, skoter med mera Det finns ett antal transportmedel som lämpar sig bra både för användning i tjänsten och privat, till exempel motorcykel, skoter, moped och fyrhjuling. En skatte- och avgiftspliktig förmån uppkommer om anställda får eller kan använda...
Kost

Kost

Kost Fri kost är en skattepliktig förmån för den anställda och den uppkommer så snart den anställda har ätit av måltiden. Som arbetsgivare ska du göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Det saknar i princip betydelse om anställda får fri kost på...
Så shoppar svenskarna mode online

Så shoppar svenskarna mode online

Så shoppar svenskarna mode online Kvinnor shoppar mest Mode är bland de vanligaste produktkategorierna vi handlar på nätet. Modebranschen omsätter årligen cirka 9 miljarder kronor på nätet, vilket betyder att ungefär 14 procent av den totala försäljningen sker via...
Resurser och miljö

Resurser och miljö

Resurser och miljö Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta i EU. Sedan 1990 har utsläppen minskat kraftigt, främst på grund av övergången från olja för uppvärmning till fjärrvärme, värmepumpar och biobränslen. Klimatförändringar som orsakas av utsläpp av...
Förnybar energi

Förnybar energi

Förnybar energi Sverige blev det första landet i Europa som uppfyllde EUs mål för 2020 gällande förnybar energi. Åtta år före utsatt tid. Att Sverige var det första landet att nå EUs mål kan delvis förklaras av den stora industriella efterfrågan på förnybar energi och...
Energieffektivisering

Energieffektivisering

Energieffektivisering Svenska företag ligger i framkant inom energieffektivisering. Områden som vi ligger långt fram inom är värme och kyla, energilagringssystem och smarta elnät.Energieffektivisering innebär att göra energianvändningen så ekonomiskt fördelaktig som...
Konkurrensen ökar

Konkurrensen ökar

Konkurrensen ökar Konkurrensen mellan företag har ökat de senaste åren. År 2017 ansåg drygt 20 procent av småföretagen att konkurrensen från företag i utlandet har ökat under den senaste femårsperioden. Motsvarande andel av småföretagen år 2017 som upplever att den...
Turismen

Turismen

Turismen Gästnätterna ökade 2017 Turismen fortsätter att öka i Sverige. Totalt blev det 63 miljoner övernattningar i Sverige under 2017, vilket är en ökning med 1,2 miljoner eller 2 procent jämfört med året innan. Fler långväga gästnätter väger upp för ett svalare...
Industri

Industri

Industri Industriföretag är något mer innovativa än andra företag Med innovativt företag avses här företag som sålt nya eller väsentligt förbättrade produkter de senaste tre åren. Dit räknas 65 procent av industriföretagen jämfört med 51 procent av övriga...
Investeringssparkonto

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto (ISK) är en sparform där du kan spara till exempel aktier och fonder. Du betalar inte någon skatt för de vinster du gör. Istället schablonbeskattas dina tillgångar. Det innebär att du betalar en årlig skatt på värdet av dina...
Investeringsbedrägerier

Investeringsbedrägerier

Investeringsbedrägerier Under senare år har det blivit allt vanligare att falska och oseriösa aktiemäklare försöker lura svenska och utländska investerare. Mäklarna, som kommer såväl från Sverige som från andra länder, har utvecklat nya metoder för att via telefon...
IT-tjänster på plats

IT-tjänster på plats

IT-tjänster på plats Även installation, reparation och underhåll av data- och informationsteknisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser samt handledning i samband med sådant arbete, omfattas av RUT-avdraget. Arbetet ska även i detta sammanhang utföras i eller i...