Det finns ett antal transportmedel som lämpar sig bra både för användning i tjänsten och privat, till exempel motorcykel, skoter, moped och fyrhjuling. En skatte- och avgiftspliktig förmån uppkommer om anställda får eller kan använda företagets egendom privat. Hur du beräknar förmånen beror på om den anställda själv får bestämma när egendomen ska användas eller […]

Fri kost är en skattepliktig förmån för den anställda och den uppkommer så snart den anställda har ätit av måltiden. Som arbetsgivare ska du göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Det saknar i princip betydelse om anställda får fri kost på den ordinarie arbetsplatsen, vid tjänsteresa eller konferens. I likhet med andra förmåner är kostförmån skatte- […]

Om anställda får eller kan använda arbetsgivarens husbil privat uppkommer en skatte- och avgiftspliktig förmån. Hur du beräknar förmånsvärdet beror på om husbilen är klassad som personbil/lätt lastbil eller tung lastbil. Husbil som är personbil eller lätt lastbil Om en anställd får använda en husbil som är klassad som personbil eller lätt lastbil ska du […]

Arbetsredskap För att förmånen att använda ett arbetsredskap för privat bruk ska vara skattefri för den anställde och du därigenom inte ska göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter krävs att varan eller tjänsten har väsentlig betydelse för att den anställde ska kunna utföra sina arbetsuppgifter förmånen har ett begränsat värde för den anställde förmånen inte utan […]

Om du som arbetsgivare tillhandahåller fria arbetskläder och arbetsredskap till de anställda behöver du under vissa omständigheter inte göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter för dessa förmåner. Ett villkor är att du betalar den aktuella utrustningen eller tjänsten direkt. Om du däremot ger en anställd ekonomisk ersättning för deras egna inköp av arbetskläder eller redskap räknas […]

Väldigt många returer Enligt undersökningen returnerar kunderna 34 procent av de beställda modevarorna. Det är betydligt högre än andra branscher. Det kan jämföras med returgraden för skönhets- och hälsoprodukter som ligger på knappt 2 procent, samt möbler och heminredning på cirka 5 procent.   

Tuff global konkurrens Totalt spenderar svenska konsumenter mest pengar i Tyskland, Storbritannien, USA och Kina. Från Kina handlar vi många varor, men till lägre värde. De andra länderna har större omsättning. Pris och bredare sortiment är två av de främsta drivkrafterna till att vi handlar från utländska sajter, och så även för mode. Kvinnor handlar […]

Kvinnor shoppar mest Mode är bland de vanligaste produktkategorierna vi handlar på nätet. Modebranschen omsätter årligen cirka 9 miljarder kronor på nätet, vilket betyder att ungefär 14 procent av den totala försäljningen sker via nätet i dag. Däremot är det inte den största kategorin omsättningsmässigt, där ligger elektronik i topp.  Kvinnor shoppar mer mode än män. […]

Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta i EU. Sedan 1990 har utsläppen minskat kraftigt, främst på grund av övergången från olja för uppvärmning till fjärrvärme, värmepumpar och biobränslen. Klimatförändringar som orsakas av utsläpp av växthusgaser är bland de främsta globala miljöproblemen vi har idag. Andra stora utmaningar som vi står inför är miljögifter, […]

Sverige blev det första landet i Europa som uppfyllde EUs mål för 2020 gällande förnybar energi. Åtta år före utsatt tid. Att Sverige var det första landet att nå EUs mål kan delvis förklaras av den stora industriella efterfrågan på förnybar energi och snabb teknikadoption. Sverige i toppskiktet inom bioenergi Nästan 50 procent av Sveriges […]

1 2 3