Energieffektivisering

Svenska företag ligger i framkant inom energieffektivisering. Områden som vi ligger långt fram inom är värme och kyla, energilagringssystem och smarta elnät.
Energieffektivisering innebär att göra energianvändningen så ekonomiskt fördelaktig som möjligt för användarna och samtidigt så hållbar som möjligt för samhället. På så vis hushålls det bättre med naturresurser och miljö.
Världsledande inom fjärr- och bergvärme
Historiskt har Sverige under en lång tid utvecklat system för energieffektivisering både inom kommersiella fastigheter och industrin. Utbyggnaden av fjärrvärmesystemet i landet är en bidragande faktor där majoriteten av all värme produceras av energi från avfall som annars skulle ha gått till spillo. Vi är också ett föregångsland inom fjärrkyla och den första anläggningen kom i drift redan 1992. Sverige är även pionjärer inom bergvärme där vi har installerat fler system än något annat land, vilket i sin tur skapat förutsättningar för världsledande leverantörer inom värmepumpar idag.