Banbrytande teknik för lysrörsbelysning

Kostnaden för belysning är betydande för företag som har stora upplysta anläggningar. Med hjälp av Wattguard kan man effektivisera befintliga belysningslösningar.

Energipriserna blir allt högre, miljömedvetenheten ökar och det är många företag som letar efter smarta belysningslösningar för att spara pengar och minska sitt koldioxidavtryck. LED-lampor fungerar i många sammanhang, men sitter belysningen på över fyra meters höjd är det lysrör eller andra typer av lampor som gäller. Det är här Wattguard kommer in i bilden.

Elektroniskt reglerinstrument i ”grön låda
Wattguard sänker spänningen och ökar verkningsgraden för att driva belysningen. Antalet lux per watt ökar och elförbrukningen minskar till nästan hälften. Ändå behövs inga kostsamma investeringar eller förändringar i armaturen. Tekniken kan appliceras på befintliga lysrör.

Det naturliga förhållandet mellan ljus- och värmeutveckling i ett lysrör med vanlig nätkraft är 25 procent ljus och resten är värme. Med hjälp av Wattguards teknik blir förhållandet istället 40 procent ljus och 60 procent värme.

Minskad elräkning och minskad klimatpåverkan
Som en del i miljöarbetet har Trädgårdskedjan Plantagen installerat Wattguard i flera av sina butiker. Där uppskattar de energibesparingen till 1000 MWh per år och utsläppen av koldioxid kommer att minska med 100 ton per år.