9 tips – så maxar ni hållbarhetsredovisningen.

Bestäm syftet 

Slå fast ert syfte med hållbarhetsredovisningen, utöver att uppfylla lagkrav. Ett tydligt syfte avgör målgruppen, påverkar formatet och gör det möjligt att sätta konkreta mål.

Skräddarsy formatet 

Använd ett format och tilltal som stämmer med syftet. Med välskrivna texter,
intresseväckande infografik och relevanta bildval blir rapporten läst av fler i målgruppen.

Gör det enkelt 

Sträva efter att beskriva ert arbete så enkelt och lättbegripligt som möjligt. Undvik fackuttryck, tekniska detaljer och förkortningar i rapporten.

Var öppna 

Berätta också om mindre positiva saker ni hittar i er verksamhet och vad ni gör konkret för att komma till rätta med dem. Öppenhet är det bästa sättet att bygga förtroende.

Kommunicera löpande 

Berätta om nyheter från ert hållbarhetsarbete löpande. Släpp olika delar av rapportens innehåll på förhand, vid olika tillfällen under hela året.

Hitta allmänintresset 

Lyft blicken och visa hur era viktigaste hållbarhetsfrågor berör många. Allmänintresset skapar engagemang och ökar era chanser att nå ut med budskapen.

Spara den bästa nyheten 

Släpp rapporten tillsammans med den tydligaste nyheten. En utbruten hållbarhetsnyhet med stort allmänintresse når fram betydligt bättre än nyheten om att redovisningen är klar.

Bilda opinion 

Fokusera på en eller ett fåtal hållbarhetsfrågor som ni driver långsiktigt. När rapporten just är släppt är det ett bra läge att opinionsbilda och försöka påverka i rätt riktning.

Använd alla kanaler

Sprid materialet i alla kanaler som är relevanta för att nå fler i målgruppen. Ska ni göra en film, starta en hashtag, skriva debattartiklar, dela en infografik eller göra en snapchatstory?