Turismen

Gästnätterna ökade 2017

Turismen fortsätter att öka i Sverige. Totalt blev det 63 miljoner övernattningar i Sverige under 2017, vilket är en ökning med 1,2 miljoner eller 2 procent jämfört med året innan. Fler långväga gästnätter väger upp för ett svalare intresse från den nordiska marknaden.

Turismen växer trots svalare intresse från nordiska marknaden

Tvärtemot EU:s statistikorgan Eurostats tidigare prognoser som delvis visade på negativ utveckling fortsätter antalet gästnätter på kommersiella boenden att öka i Sverige. Utländska övernattningar i Sverige ökade totalt med 4 procent under 2017, medan svenska ökade med 1 procent jämfört med 2016. Sammanlagt blev det 1,2 miljoner fler gästnätter under 2017 jämfört med föregående år. Av denna ökning stod utländska gäster för 53 procent eller 650 000 gästnätter.