Investeringsbedrägerier

Under senare år har det blivit allt vanligare att falska och oseriösa aktiemäklare försöker lura svenska och utländska investerare. Mäklarna, som kommer såväl från Sverige som från andra länder, har utvecklat nya metoder för att via telefon eller via internet sälja falska eller värdelösa värdepapper.

Dessa investeringsbedrägerier ökar över hela världen. Eftersom aktiemäklarna ofta agerar från ett annat land, än där de lurade bor, blir de sällan bestraffade.

På Finansinspektionens webbplats finns det varningar för företag som erbjuder svenska konsumenter och investerare, finansiella tjänster eller produkter, utan att ha de tillstånd som krävs i Sverige eller inom EU. På listan finns också företag som av andra skäl inte följer de regler som gäller, till exempel registrering hos Finansinspektionen.

Finansinspektionen samarbetar med andra tillsynsmyndigheter inom EU och listan uppdateras kontinuerligt. På Finansinspektionens webbplats finns också mycket annan information om investeringsbedrägerier.