MC, fyrhjuling, skoter med mera

Det finns ett antal transportmedel som lämpar sig bra både för användning i tjänsten och privat, till exempel motorcykel, skoter, moped och fyrhjuling. En skatte- och avgiftspliktig förmån uppkommer om anställda får eller kan använda företagets egendom privat. Hur du beräknar förmånen beror på om den anställda själv får bestämma när egendomen ska användas eller bara får använda den vid enstaka tillfällen.

Om en anställd får lov att använda egendomen vid ett enstaka tillfälle till exempel under en helg eller en semestervecka värderar du förmånen till vad det kostat den anställda att själv hyra motsvarande egendom vid detta tillfälle. Detta gäller normalt vanliga anställda utan ägarintresse.

Exempel: värdering av förmån vid enstaka tillfälle

Anna är anställd som reparatör vid en verkstad. På semestern får hon använda företagets motorcykel under en vecka. Motorcykeln är av mellanprisklass. Anna betalar själv bensinen. Om hon hade hyrt en motsvarande motorcykel av en uthyrare hade det beräknats kosta 4 000 kronor. Förmånen att använda arbetsgivarens motorcykel ska därför värderas till 4 000 kronor.

Det finns inte någon frigräns för ringa användning som för bilförmån, utan all
privat användning eller möjligheten att använda egendomen kan beskattas.

Om en anställd eller en delägare i ett företag fritt kan använda företagets egendom för privat bruk bör du beräkna värdet av förmånen till vad den kostat den anställda att själv hyra eller leasa motsvarande på årsbasis.

Det är inte omfattningen av den faktiska användningen som är avgörande för hur du ska värdera förmånen utan möjligheten att disponera egendomen. Används
egendomen i verksamheten, hyrs ut eller nyttjas av andra anställda bör denna
inskränkning påverka värderingen av förmånen.