Konkurrensen ökar

Konkurrensen mellan företag har ökat de senaste åren. År 2017 ansåg drygt 20 procent av småföretagen att konkurrensen från företag i utlandet har ökat under den senaste femårsperioden. Motsvarande andel av småföretagen år 2017 som upplever att den inhemska konkurrensen har ökat är 36 procent. Det finns stora skillnader mellan företagsstorlek, bransch och region i hur företag upplever konkurrens från andra företag. Sett över tid är det en minskande andel företag som upplever att de inte har någon konkurrens alls från utländska företag.