Förändring / Revisionskonsulterna J Hägglund

Lägg ner eller byt jobb Hittar du inte ett ”varför” som driver dig att fortsätta med din firma kanske det är dags att göra något annat. Om du hela tiden upplever att du måste bita ihop för att klara av jobbet kommer det bli svårt att lyckas. Släpp taget och hitta ditt ”varför” på något […]

Stolthet skapas uppifrån En företagskultur bygger man alltid uppifrån. Det gäller även stolthet. Om inte du som företagsledare visar att du är stolt över dina medarbetare och verksamheten kommer ingen annan göra det heller.

Alla har en viktig uppgift Om du har fler anställda är det viktigt att skapa en medvetenhet om att alla har en angelägen uppgift. Testa med jobbrotation för att skapa en förståelse för att alla behövs för att företaget ska bli framgångsrikt.

Var snäll mot dig själv Hjärnan är förprogrammerad fokusera på misslyckanden och negativa saker. Det är en nedärvd reflex som hjälpt människan att utvecklas och överleva. Men vi behöver inte slåss mot sabeltandade tigrar på savannen längre. Fokusera på det som du lyckats med istället för dina misslyckanden.

Hitta ditt varför Vad är det du gör egentligen och varför? Det räcker inte med att gå till jobbet bara för att det är ett jobb. Ska du bli stolt över din yrkesroll behöver du känna att du strävar mot att uppfylla en övergripande längtan.

Andelen svenska företag som köpte molntjänster ökade mellan 2016 och 2018. De vanligaste molntjänsterna var fillagring samt e-post. Andelen som köpte dessa tjänster ökade från 33 procent till 42 procent respektive 32 procent till 41 procent, visar statistik från SCB.

Förväntningar  Tillgången på data och nya mätmetoder har ändrat förväntningarna på vad marknadsavdelningen ska åstadkomma för företaget. Från att tidigare ha setts som en nödvändig kostnad ses nu marknadsbudgeten som en investering med mätbar avkastning. Ett effektivt sätt att bemöta detta är att dela upp budgeten efter mål och vara tydlig med hur de olika […]

Tempo  Nya mediakanaler, tekniker och användarbeteenden avlöser varandra i ett allt högre takt. Detta ställer krav på marknads- och försäljningsavdelningen att kunna agera snabbt. Gamla strukturer med långa vägar för godkännande står ivägen för de digitala förmågorna i affären. Att arbeta tvärfunktionellt i agila team med ständigt experimenterande och lärande inbyggt i processerna har visat […]

Kampanj  Det är fortfarande stort fokus på koordinering av stora kampanjer som tas fram av en reklambyrå och sedan sprids i media av en mediabyrå. När kampanjen är över görs en uppföljning och eventuella lärdomar diskuteras. Denna process upprepas 1 till 3 gånger per år. Detta urgamla maskineri har stora styrkor, men arbetssättet lämpar sig […]

Kommunikation  Masskommunikation kommer alltid att vara nödvändigt för att växa varumärken. Vad som är nytt är dock de stora möjligheterna för kommunikation anpassad för olika målgrupper och delar av användarresan. Att till exempel berika din kommunikation beroende på vilken ålder mottagaren har eller vad hen har för beteendemönster på Internet är otroligt effektivt. Här har […]

Digitalisering  Affären flyttas från fysiska butiker och mediakanaler till digitala. Den digitala marknadsföringen är fortfarande mindre betydelsefull än tv- och utomhusreklam, men potentialen för att öka försäljning och varumärkestillväxt ökar varje dag. Att vara etta på Googles sökresultat i dag motsvarar en butik på Drottninggatan igår. Att skapa engagemang på Facebook i dag motsvarar en […]

Våga uttala er  Låt inte en livlig debatt och ett oklart forskningsläge avskräcka er från att kommunicera. Var i det läget extra tydliga med vad som är belagt och varifrån informationen kommer.

Ha koll på reglerna  Använd gott omdöme och följ regelverken. Det finns både etiska avvägningar och juridiska riktlinjer när det gäller kommunikation om läkemedel och andra hälsofrågor.

Tänk digitalt  Utnyttja sociala medier och använd bild, film eller infografik för att öka genomslaget och göra budskapet tydligare. Hälsofrågor engagerar och har god potential till spridning.

Ta vara på statistik  Använd statistik för att skapa ett nyhetsvärde och höja kunskapsnivån i debatten. Siffror, jämförelser och trender ger trovärdighet och kan ofta väcka intresse.

Lär känna målgrupperna  Genomför en målgruppsanalys för att kunna göra budskapet mer träffsäkert och välja de lämpligaste kanalerna. För att påverka effektivt i hälsofrågor behöver ofta flera olika grupper nås.

1 2