Digitala skiftet skapar många nya touchpoints.

1 Digitalisering 

Affären flyttas från fysiska butiker och mediakanaler till digitala. Den digitala marknadsföringen är fortfarande mindre betydelsefull än tv- och utomhusreklam, men potentialen för att öka försäljning och varumärkestillväxt ökar varje dag. Att vara etta på Googles sökresultat i dag motsvarar en butik på Drottninggatan igår. Att skapa engagemang på Facebook i dag motsvarar en helsida i Aftonbladet igår. De som lyckas väva ihop media, site och CRM till en sammanhängande användarresa skapar stora värden.

2 Kommunikation 

Masskommunikation kommer alltid att vara nödvändigt för att växa varumärken. Vad som är nytt är dock de stora möjligheterna för kommunikation anpassad för olika målgrupper och delar av användarresan. Att till exempel berika din kommunikation beroende på vilken ålder mottagaren har eller vad hen har för beteendemönster på Internet är otroligt effektivt. Här har vi sett flera exempel på fördubblingar av kampanjresultat, speciellt då AI-teknik optimerar så att rätt budskap visas på rätt tid för rätt person.

3 Kampanj 

Det är fortfarande stort fokus på koordinering av stora kampanjer som tas fram av en reklambyrå och sedan sprids i media av en mediabyrå. När kampanjen är över görs en uppföljning och eventuella lärdomar diskuteras. Denna process upprepas 1 till 3 gånger per år. Detta urgamla maskineri har stora styrkor, men arbetssättet lämpar sig dåligt för att förädla den digitala användarresan. Det digitala skiftet skapar många nya touchpoints som måste utvärderas med hög frekvens.

4 Tempo 

Nya mediakanaler, tekniker och användarbeteenden avlöser varandra i ett allt högre takt. Detta ställer krav på marknads- och försäljningsavdelningen att kunna agera snabbt. Gamla strukturer med långa vägar för godkännande står ivägen för de digitala förmågorna i affären. Att arbeta tvärfunktionellt i agila team med ständigt experimenterande och lärande inbyggt i processerna har visat sig vara ett framgångsrikt recept.

5 Förväntningar 

Tillgången på data och nya mätmetoder har ändrat förväntningarna på vad marknadsavdelningen ska åstadkomma för företaget. Från att tidigare ha setts som en nödvändig kostnad ses nu marknadsbudgeten som en investering med mätbar avkastning. Ett effektivt sätt att bemöta detta är att dela upp budgeten efter mål och vara tydlig med hur de olika delarna kan mätas.
Det är ett tufft arbete att möta det ökade förändringstrycket, men med rätt team, rätt operativa modeller och rätt verktyg är det möjligt.