10 tips om hälsokommunikation.

1 Hälsofrågor berör alla 

Kommunikation om hälsa har lätt att väcka engagemang. Samtidigt får forskningsbaserad kunskap om hälsa inte den spridning den förtjänar. Genom att delta i hälsodebatten kan ni bidra till ökad kunskap och bättre folkhälsa.

Dela med er, sprid värdefull information till alla som kan ha nytta av den. Alla aktörer som på ett eller annat sätt jobbar med hälsofrågor kan skapa samhällsnytta genom att dela med sig av kunskap.

2 Betona möjligheterna 

Ge konkreta tips på hur hälsan kan förbättras snarare än att skuldbelägga. Människor är mer mottagliga för information som de kan ha nytta av i vardagen.

3 Förstärk det goda 

Berätta om alla som gör kloka livsstilsval i stället för motsatsen. Att fokusera på det positiva är effektivt, eftersom vi gärna vill göra som andra i vår omgivning.

4 Utgå från fakta 

Basera era budskap på forskning eller andra kontrollerbara fakta och hänvisa till källor. Det är vanligt att felaktig information om hälsofrågor får fäste.

5 Håll det enkelt 

Undvik facktermer och lyft fram det viktigaste. För att nå ut med forskningsbaserad kunskap i hälsofrågor krävs ett enkelt och lättbegripligt språk.

6 Lär känna målgrupperna 

Genomför en målgruppsanalys för att kunna göra budskapet mer träffsäkert och välja de lämpligaste kanalerna. För att påverka effektivt i hälsofrågor behöver ofta flera olika grupper nås.

7 Ta vara på statistik 

Använd statistik för att skapa ett nyhetsvärde och höja kunskapsnivån i debatten. Siffror, jämförelser och trender ger trovärdighet och kan ofta väcka intresse.

8 Tänk digitalt 

Utnyttja sociala medier och använd bild, film eller infografik för att öka genomslaget och göra budskapet tydligare. Hälsofrågor engagerar och har god potential till spridning.

9 Ha koll på reglerna 

Använd gott omdöme och följ regelverken. Det finns både etiska avvägningar och juridiska riktlinjer när det gäller kommunikation om läkemedel och andra hälsofrågor.

10 Våga uttala er 

Låt inte en livlig debatt och ett oklart forskningsläge avskräcka er från att kommunicera. Var i det läget extra tydliga med vad som är belagt och varifrån informationen kommer.