10 tips om förändring.

En stark förändringskultur bidrar till de anställdas kompetensutveckling och företagets konkurrenskraft. Utmaningen är att många av oss är vanemänniskor. Vi ser gärna förändring hos andra, men lämnar ogärna vår egen bekvämlighetszon.

1 Bevara värdegrunden 

Arbeta hårt för att bevara en stabil värdegrund som vägleder det dagliga arbetet. Värdegrunden skapar trygghet och ju tryggare vi känner oss, desto mer förändringsbenägna blir vi.

2 Förändra allt annat 

Uppmuntra till förändring av allt utom syfte, värdegrund och grundläggande strategival. Se till att arbetsmetoder, processer och rutiner utsätts för ett ständigt förändringstryck.

3 Bygg en återkopplingskultur 

Uppmuntra till ständig återkoppling, med både konstruktiv kritik och massor av beröm. Alla ska bidra till kollegornas kompetensutveckling och företagets konkurrenskraft.

4 Inför nolltolerans mot gnäll 

Acceptera inte svepande kritik utan tydlig mottagare eller kritik riktad mot enskilda bakom ryggen på dem. Gnäll äter energi och underminerar ansvarstagande.

5 Tillvarata frustration 

Omvandla frustration till förändringskraft genom att uppmuntra alla att ställa tre konstruktiva frågor: Vad är problemet? Hur kan vi lösa problemet? Hur kan jag själv bidra?

6 Stärk stoltheten 

Bejaka stoltheten genom att fira framgångar och slösa med uppskattning till kollegorna. Ju stoltare och tryggare vi känner oss, desto mer förändringsbenägna blir vi.

 7 Motverka nöjdheten 

Uppmuntra det kritiska förhållningssättet att nöjdhet leder till stagnation. Var stolt och inte nöjd. Ingenting är så bra att det inte kan bli lite bättre.

8 Prata positivt om förändring

Prata alltid om förändringens egenvärde, eftersom vi också kan lära av misstag. Förändring ska vara något vi väljer för att utvecklas, inte något vi påtvingas av omvärlden.

9 Agera föredöme 

Var ett föredöme som chef genom att dels förändra dina egna arbetsmetoder, dels efterfråga förändring från kollegorna. Ställ ofta den här frågan: ”Vad tänker du göra annorlunda?”

10 Våga misslyckas 

Skapa ett klimat på arbetsplatsen som tillåter misslyckanden. Då kommer kollegorna att dels våga göra saker annorlunda, dels lära av sina misstag.