IT-tjänster på plats

Även installation, reparation och underhåll av data- och informationsteknisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser samt handledning i samband med sådant arbete, omfattas av RUT-avdraget.

Arbetet ska även i detta sammanhang utföras i eller i nära anslutning till bostaden. Skatteverket (SKV) anser dessutom att en ”fjärrstyrd” reparation av en teknisk utrustning, inte skall accepteras, utan reparatören måste finnas på plats i bostaden när reparationen utförs, enligt dem.