Investeringssparkonto

Investeringssparkonto (ISK) är en sparform där du kan spara till exempel aktier och fonder. Du betalar inte någon skatt för de vinster du gör. Istället schablonbeskattas dina tillgångar. Det innebär att du betalar en årlig skatt på värdet av dina tillgångar oavsett om du gör vinst eller förlust. Du ska inte deklarera de vinster och förluster som du gör på ett investeringssparkonto.

Höjd skatt på investeringssparkonto från och med den 1 januari 2018

Schablonintäkten ska beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med en procentenhet (tidigare 0,75 procentenheter).

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2018 och används första gången i deklarationen 2019.

Du får inte göra avdrag för förluster som du gör på ditt investeringssparkonto. Du ska inte heller betala någon skatt på de vinster du gör. Ränta, utdelning eller annan avkastning som du får på de tillgångar som du förvarar på kontot beskattas inte. Du kan även ta ut pengar från kontot helt fritt och de uttagna beloppen ska inte heller beskattas. Fondavgifter, depåavgifter och andra utgifter som du har för tillgångarna på ditt investeringssparkonto är inte avdragsgilla.

Schablonintäkten i deklarationen 2018

Schablonintäkten är det som ligger till grund för hur mycket skatt du ska betala för ditt investeringssparkonto. Schablonintäkten framgår av kontrolluppgiften som investeringsföretaget (din bank exempelvis) lämnar och är förifylld i din deklaration. Den skatt du ska betala är 30 procent av schablonintäkten.

Så här beräknas skatten på ditt investeringssparkonto:

Eftersom det är tillgångarna på kontot som ska beskattas räknas först det så kallade kapitalunderlaget fram. Det räknas ut genom att tillgångarna på kontot vid ingången av varje kvartal läggs ihop med summan av alla insättningar på kontot. Det beloppet delas sedan med fyra.

Schablonintäkten är 1,25 procent av kapitalunderlaget. Procentsatsen räknas fram genom att man tar statslåneräntan föregående år ökad med 0,75 procentenheter, men den kan aldrig bli lägre än 1,25 procent av kapitalunderlaget. Den 30 november 2016 var statslåneräntan 0,27 procent. 0,27 procent + 0,75 procentenheter blir lägre än golvet som är satt till 1,25 procent. Det betyder alltså att schablonintäkten för inkomståret 2017 är 1,25 procent av kapitalunderlaget.

På schablonintäkten betalar du 30 procent skatt. Det innebär att skatten blir 0,375 procent av värdet på dina tillgångar (kapitalunderlaget), eftersom 30 procent av 1,25 procent är 0,375 procent.