Fler småföretag exporterar

Andelen småföretag som exporterar har ökat under senare år. Det är nu 16 procent av småföretagen som exporterar jämfört med 13 procent år 2011. Samtidigt är det 21 procent av företagen som importerar.

Majoriteten av de svenska småföretagen riktar sig främst till den svenska marknaden. Det är bara i 3 procent av småföretagen där exporten står för mer än halva företagets omsättning.