Kvitta förlust mot vinst

Har du sålt direktägda aktier eller fondandelar med förlust får du dra av 70 procent av en sådan förlust i inkomstslaget kapital. Kan du kvitta mot aktie- eller fondvinster får du avdragför hela förlusten. Du tjänar 9 procents skatt på en sådan kvittning. Om dina förluster överstiger vinsterna bör du realisera vinster så att du kan utnyttja denna kvittningsmöjlighet fullt ut. För aktier och fonder som inte är marknadsnoterade gäller andra kvittningsregler