Vem får företaget om vi skiljer oss?

Del 1

Även om kärleken är stark är det smart att förbereda sig för det värsta. Ett äktenskapsförord minskar risken för svåra konflikter längre fram.
Som egenföretagare är det viktigt att veta vilka avtal du behöver för att trygga dig och ditt företag. Visste du till exempel att ditt företag och privata pensionssparande kan komma att ingå i bodelningen om du skulle skilja dig? Lösningen blir ett äktenskapsförord. Genom det kan du och din make eller maka bestämma att vissa tillgångar inte ska ingå i den gemensamma potten vid en eventuell skilsmässa.

Del 2

Varför behöver jag som företagare ett äktenskapsförord?
Du som företagare behöver ett äktenskapsförord om du är gift eller ska gifta dig och vill vara säker på att du får behålla hela företaget vid en skilsmässa. Som egenföretagare pensionssparar man ofta privat och vad många inte vet är att det privata pensionssparandet kan komma att ingå i bodelningen. Vid en skilsmässa riskerar du alltså i värsta fall att förlora hälften av både ditt bolag och dina pensionspengar om du saknar äktenskapsförord. Om inte äktenskapsförord skrivs och bodelning inte sker direkt vid skilsmässan kan exet kräva en bodelning flera år senare och ha rätt till halva värdet i bolaget den dag som bodelningen faktiskt sker.

Men jag startade ju företaget innan jag gifte mig?
Det spelar ingen roll, all egendom som inte är reglerad som enskild egendom via ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev delas lika mellan dig och din partner vid en skilsmässa.

Del 3

Vad händer om mina kompanjoner saknar äktenskapsförord?
I ett kompanjonsavtal kan ni avtala om att samtliga delägare i företaget ska upprätta ett äktenskapsförord. På så vis försäkrar man sig mot att det kommer in en ny ägare i bolaget till följd av en skilsmässa. I ett kompanjonsavtal kan man även reglera vad som händer om en delägare i bolaget skulle avlida.
Måste vi registrera äktenskapsförordet hos Skatteverket?
Ja det måste ni. Ett äktenskapsförord som inte registrerats är inte giltigt. När båda har skrivit under äktenskapsförordet skickar ni det i original till Skatteverket.

Kan man ångra ett äktenskapsförord?
Ja det kan man – via ett nytt registrerat äktenskapsförord kan man upphäva ett tidigare äktenskapsförord. Men man ska vara medveten om att registrerade äktenskapsförord är bindande och att de inte kan hävas av endast den ena maken. För att ångra ett äktenskapsförord krävs det alltså att båda är överens.
Kan man specificera vilka tillgångar som inte ska ingå i en bodelning?
Absolut. Det är inte ovanligt att man till exempel uppger att endast ett företag och det privata pensionssparandet ska vara enskild egendom och därmed
inte delas vid en skilsmässa. Det är viktigt att tydligt specificera den egendom som man vill ska vara enskild.