Återvinning och avfall

Svenska aktörer är världsledande i att hantera och återvinna avfall. Tack vare ett omfattande och effektivt avfallshanteringssystem har deponering av kommunalt avfall blivit nästan obefintligt.

Svenska företag erbjuder innovativa lösningar och expertkunskap inom återvinning av avfall. Vi ligger även i framkant när det kommer till att omvandla avfall som resurs för energiutvinning eller som råvara till nya material.

Avfall som resurs

Det finns idag effektiva och miljövänliga metoder för att återvinna energi från avfall och olika behandlingsmetoder används beroende på avfallets karaktär. Att använda avfall för energiutvinning för fjärrvärme eller biogas är idealiskt om materialet inte kan återvinnas på annat sätt. Sverige är det land som återvinner mest energi ur varje ton avfall.

Världsledande inom avfallshantering

Idag tas omkring 99 procent av allt hushållsavfall tillvara vilket betyder att Sverige är bäst i världen. Avfallshanteringen utvecklas kontinuerligt och är resultatet av ett långsiktigt och tålmodigt arbete, inte minst hos kommuner och deras företag i samarbete med privata aktörer.

Att utveckla avfallshanteringen har många gånger krävt risktagande för att utveckla ny teknik och mod för att göra stora, men nödvändiga, infrastrukturinvesteringar. Efterfrågan på svenska lösningar och expertkunnande inom avfall och återvinning är stort internationellt.