21 sätt att sänka skatten

(11-21)

Auktionsvinst

Säljer du dina privata saker på auktion eller på annat sätt, till exempel på Blocket, ska eventuell vinst beskattas i kapital. Men bara till den del dina vinster under året överstiger 50.000 kr. Vid vinstberäkningen drar du av ditt inköpspris eller 25 procent av försäljningspriset efter avdrag för eventuellprovision. Se till att utnyttja varje års fribelopp maximalt och låt fler i familjen stå som säljare av värdefulla objekt. Varje fribelopp om 50.000 kr sänker skatten med 15.000 kr.

Studiemedel

Innan du börjar skatteplanera som studerande bör du tänka på att vid bedömningen av din rätt till studiemedel tas det hänsyn till dina inkomster från tjänst, näringsverksamhet och kapital. Ligger du på gränsen för att få studiemedlen reducerade bör du avvakta med att realisera eventuella kapitalvinster till efter årsskiftet. Har du fått studiemedel för höstterminen avseende 20 veckors heltidsstudier kan du tjäna 86 782 kr under tiden 1 juli- 31 december 2017 utan att dina studiemedel reduceras.

Rot-och rut tjänster

Den reducering av arbetskostnaden som gjorts på fakturan om du köpt rot eller rut tjänster under 2017 är bara en preliminär skattereduktion. Det är därför viktigt att du betalar en sådan faktura innan årsskiftet. Betalar du senare flyttas din skattereduktion över till inkomst deklarationen 2019. Förskottsbetalar du rot- eller ruttjänster i år måste arbetet vara utfört senast den 31 januari 2018. Slutförs ett förskottsbetalt arbete efter den sista januari kan du inte få någon skattereduktion för det arbetet.

Låg beskattad utdelning

En av fördelarna med att arbeta i eget aktiebolag är att du kan ta ut utdelning från bolaget med låg skatt. Sådan utdelning beskattas under vissa förutsättningar med endast 20 procents kapitalskatt. Bolaget måste dock först betala 22 procent i bolagsskatt innan pengarna delas ut. Är du ensam ägare till ditt bolag har du i år möjlighet att ta ut utdelning upp till ett schablonmässigt beräknat tak på 163 075 kr med låg skatt. Äger du flera bolag får du dock använda dig av denna schablon för endast ett av bolagen. Är ni flera delägare delar ni på takbeloppet. Har du anställda i bolaget kan utdelningsutrymmet vara betydligt större än schablonen. Om du har outnyttjat utdelningsutrymme som du vill utnyttja i år så kan ett utdelningsbeslut fattas på en extra bolagsstämma innan årsskiftet. Men det krävs då att ditt bolag, enligt senaste årsredovisningen, har utdelningsbara vinstmedel som ännu inte delats ut.

Välja företagsform

Eget aktiebolag kan vara ett bra val om du tänker bli företagare och inte vill starta lite försiktigt med en enskild firma. Men det är bara aktier du äger vid årets ingång som ger rätt till lågbeskattad utdelning. Tänker du köpa eller nybilda ett aktiebolag bör du därför göra det före årsskiftet. Då får du ett utrymme för lågbeskattad utdelning redan 2018 som du kan spara till dess bolaget börjar lämna utdelning. Vid nybildning räcker det med att samtliga stiftare undertecknar stiftelseurkunden i år. Bolaget kan sedan registreras hos Bolagsverket under 2018.

Minnesgåva

Har du fyllt jämnt under 2017 och arbetat i ditt eget aktiebolag i minst sex år kan bolaget ge dig en skattefri minnesgåva. För att gåvan ska vara skattefri får den inte vara värd mer än 15.000 kr inklusive moms.

Julklapp

Som anställd i eget aktiebolag kan du få en skattefri julklapp innan jul. Men den får inte kosta mer än 450 kr inklusive moms. Köper bolaget en julklapp för 451 kr eller mer kommer hela värdet att beskattas som till dig.

Leasing och moms

Normalt får ett inte göra moms för inköp av personbil. Men arbetsgivare leasar din förmånsbil får hen göra avdrag med halva momsen på leasingfakturorna. Det finns dock ett krav för detta avdrag. Du får inte använda bilen enbart för privata resor utan du måste köra minst 100 mil i ditt arbete under året med den leasade bilen. Har du inte kommit upp i den körsträckan ännu kan det vara dags att planera in några tjänsteresor med bilen innan årsskiftet. Får din arbetsgivare inte göra momsavdrag finns risk för att han vill omförhandla villkoren för ditt förmånsbilsinnehav.

Ha koll på statlig skatt

Redovisar du ett högt resultat i din firma eller tar ut en hög lön från ditt bolag försvinner mycket i skatt och avgifter. När det gäller statlig skatt finns det två inkomstnivåer du bör ha koll på 2017. Vid 452 100 kr börjar du betala 20 procent statlig skatt och från och med 651.700 kr höjs den statliga skatten till 25 procent. Är du född 1951 eller tidigare gäller i stället 478 100 kr respektive 670 600 kr.

Förmånsgrundande inkomst

Innan du bestämmer en lämplig inkomstnivå för 2017 bör du titta på vilka förmåner som är kopplade till inkomsten. För 2017 krävs en inkomst på minst 336.000 kr för att få maximal sjukpenning och 448 000 kr för maximal föräldrapenning. För att inkomsten ska ge maximal pensionsrätt måste du komma upp i en inkomst på 496 305 kr före avdrag för allmän pensionsavgift.

Pensionsspara som företagare

Du som saknar pensionsrätt i din anställning eller redovisar inkomst av aktiv näringsverksamhet kan göra avdrag för eget pensionssparande. Du får göra avdrag med ett belopp motsvarande 35 procent av din inkomst, dock max 448.000kr för 2017. Tänk på att du bör göra insättningen på ditt pensionssparkonto eller betala pensionsförsäkringspremien före årsskiftet.