21 sätt att sänka skatten
(1-10)

Sälj inom familjen

Du kan få en kvittningsbar vinst genom att sälja aktier till någon i din familj. Vid en sådan affär är det viktigt att försäljningen sker till dagsaktuell börskurs och att betalningen för affären dokumenteras. Sker betalning med en revers bör räntebetalning och amortering göras via personliga bankkonton. Då går betalningarna att visa i efterhand om Skatteverket vill utreda affären. Upprätta en avräkningsnota över de aktier du sålt och registrera köparen som ny ägare hos din bank eller fondmäklare.

Avnoterat bolag

Bolag som blivit avnoterat från börsen ger inte med automatik någon avdragsgill aktieförlust. Utan en sådan aktie måste säljas. Den kan dock vara svår att sälja på marknaden. Att sälja en sådan aktie privat för marknadsvärdet innan årsskiftet kan därför vara ett alternativ om du vill utnyttja förlusten. I nästa års deklaration. Marknadsvärdet för sådana aktier uppgår i de flesta fall endast till ett symboliskt belopp.

Ge bort aktier

Vill du flytta vinster eller förluster på direktägda aktier inom familjen kan du ge bort eller ta emot en aktie som gåva innan den säljs. Vid gåva tar gåvotagaren över givarens genomsnittliga omkostnadsbelopp för aktien. Skriv ett gåvobrev och kontakta givarens bank eller fondmäklare där han eller hon har sitt VP-konto eller depå, så registrerar de om aktien på gåvotagaren. Det är viktigt att göra det innan aktien säljs. Tänk på att registrering av ändrat ägande och försäljning kan ta tid. En aktiegåva bör du därför genomföra så fort som möjligt. Korsvisa gåvor fungerar inte. Du kan därför inte ta emot en aktiegåva från någon som du ger en aktiegåva. En sådan bytesaffär räknas helt eller delvis som en försäljning.

Ha koll på underskott

Skatten i kapital är 30 procent. Om hela inkomstslaget kapital ger ett underskott får du en skattereduktion med 30 procent av underskottet. Om dina förluster och ränteavdrag med mera är så stora att det totala underskottet är större än 100 000 kr blir skattereduktionen endast 21 procent för den del som överstiger 100000 kr. Skattereduktionen räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt samt mot fastighetsavgift/fastighetsskatt. Överstiger skattereduktionen de skatter du ska betala faller överskjutande del bort. Den går inte att spara.

Hitta vinster

Om ditt totala underskott i kapitalöverstiger 100.000 kr tjänar du på att sälja allt som vinstbeskattas i kapital. Har du planer på att sälja din villa, sommarstuga eller bostadsrätt nästa år kan du tjäna på att tidigare lägga försäljningen. Det räcker med att det finns ett bindande avtal före årsskiftet för att vinsten ska redovisas och beskattas i nästa års deklaration. Betalning och tillträde kan ske efter årsskiftet. Säljer du en näringsfastighet tas 9/10 av vinsten upp till beskattning. Säljer du en privatbostadsfastighet eller bostadsrätt tas 22/30 upp.

Fördela låneräntor

Har du tillsammans med någon ett gemensamt betalningsansvar för ett banklån behöver ni inte dra av hälften var av räntan. Utan den som har betalat en större del av räntan har också rätt att dra av en större del. Meddelar du banken före årsskiftet hur räntan ska fördelas kommer den valda fördelningen med på kontrolluppgift och förtrycks på inkomstdeklarationen.

Gåva till utlandet

Om du ger bort dina direktägda vinstaktier till någon som inte skattar i Sverige blir det ingen svensk skatt vid en framtida försäljning. Givetvis kan det bli skatt i det land där gåvotagaren bor, men i många länder är aktievinster skattefria. Har du föräldrar eller barn som flyttat utomlands kan det vara bra att känna till att de beskattas i Sverige för vinster på svenska aktier under maximalt tio år efter utflyttningen. Men den tiden kan vara kortare om Sverige har ett skatteavtal med aktuellt land.

Ge bort skattefri aktieutdelning

Ger du bort rätten till kommande aktieutdelning på dina direktägda aktier slipper du skatta för utdelningen. Gäller både börsnoterade och onoterade aktier. Det kan vara ett bra sätt att till exempel stödja en skattebefriad hjälporganisation. Men för att undvika beskattning måste du ge bort rätten till utdelning innan bolagsstämman fattar beslut om den. Det kan därför vara lämpligt att redan nu ordna med formalia runt en sådan gåva.

Skattefri arbetsinkomst

Studerar du eller har du av annan anledning endast tillfälliga arbetsinkomster under året kan du i år tjäna upp till 18 950 kr utan att du behöver betala någon skatt eller allmän pensionsavgift. Men det är ingen nackdel att tjäna mer. Jobbskatteavdraget gör att du endast betalar pensionsavgiften på 7 procent för en årsinkomst mellan 18 951 och 60 800 kr om din kommunalskatt är 32 kr. Den är ingen skatt utan en grundplåt till din framtida pension.

Skattefri kapitalinkomst

En del av din kapitalinkomst kan bli skattefri om du har en låg arbetsinkomst utan att vara pensionär. Det är en positiv bieffekt av jobbskatteavdraget. Har du en kommunalskatt på 32 kr gäller det om din totala arbetsinkomst i år ligger mellan 18 951 och 59 900 kr. Vid en arbetsinkomst mellan 39 300 och 41 200 kr är en kapitalinkomst upp till 9 300 kr skattefri. Ser du enbart till skatteeffekten kan det alltså vara lönsamt att sälja direktägda fonder eller aktier med vinst innan årsskiftet så att du kan dra nytta av möjligheten att få kapitalinkomsten skattefri. Om din totala kapitalinkomst under året understiger 200 kr är den alltid skattefri. Det gäller för alla.