Lönen som utdelningsunderlag

Har du anställda i bolaget kan utdelningsutrymmet vara betydligt större än schablonen. Det lönebaserade utrymmet uppgår till hälften av den kontanta lönesumman i bolaget. Men för att få tillämpa denna regel krävs att du tar ut en viss minsta lön från ditt bolag. Du kan inte påverka löneunderlaget för utdelning som lämnas i år eftersom underlaget baseras på löner under 2017. Men vill du utnyttja maximalt löneunderlag för utdelning nästa år måste du eller någon närstående ta ut en lön från bolaget i år på minst 375 000 kr plus ytterligare 5 procent av lönesumman i bolaget eller 600 000 kr.