Investeraravdrag

Investerar du i ett mindre aktiebolag när det bildas kan du få dra av hälften av det du betalar för aktierna i inkomstslaget kapital. Det gäller även när du köper aktier i ett lagerbolag eller i annat bolag du inte redan äger aktier i.
Avdraget får du göra det år du betalat aktierna. Men om villkoren att företaget ska ha ett visst minsta löneunderlag och att företaget uteslutande eller så gott som uteslutande ska bedriva rörelse uppfylls först efter betalningsåret, skjuts din avdragsrätt fram till det året.
Du får dra av högst 650 000 kr per år, vilket motsvarar aktier som du köpt för 1,3 miljoner kr. Investeraravdraget ger full skatteeffekt även om det resulterar i att du redovisar ett underskott i inkomstslaget kapital som är större än 100 000 kr. Normalt reduceras ett sådant underskott till 70 procent. För att kunna utnyttja investeraravdraget krävs att du har inkomst av kapital eller skatt på andra inkomster att kvitta mot.