Periodiseringsfond Funkar Inte

Med en periodiseringsfond kan man flytta årets inkomst till något av de kommande sex åren. Men möjligheten att skatteplanera med periodiseringsfonder när bolagsskatten sänks har stoppats. En avsättning till periodiseringsfond som görs i år ska återföras med 103 procent när bolagsskatten har sänkts till 21,4 procent och med 106 procent när bolagsskatten är 20,6 procent.