Tillväxtvilja

Färre småföretag vill växa

Andelen småföretag i Sverige som vill växa har minskat från 77 procent år 2005 till 69 procent år 2017. Samtidigt tror 44 procent av företagen att omsättningen kommer att öka på tre års sikt. 

Med tillväxtvilja avses här företag som vill växa både genom att öka antalet anställda eller som bara vill öka omsättningen. Vi ser även att tillväxtviljan ökar med storleken på företaget. De branschvisa skillnaderna är relativt stora. Företag som leds av personer med utländsk bakgrund vill växa i högre grad än företag som leds av personer med svensk bakgrund.