Företag i gröna näringar hindras av krångliga regler

Många företag inom de gröna näringarna är och vill förbli soloföretagare 

Företag i de gröna näringarna vill i större utsträckning växa genom att endast öka sin omsättning, medan företag i övriga branscher i större utsträckning vill växa genom att öka antalet anställda. Vi ser också att det är vanligare inom de gröna näringarna att man är soloföretagare.

Regelhinder största tillväxthindret 

De gröna näringarna upplever stora problem med lagar och myndighetsregler. Nästan hälften av företagen inom de gröna näringarna upplever detta som ett stort hinder för företagets utveckling och tillväxt. Andra faktorer som dessa företag upplever som stora hinder för tillväxt är tillgång till lämplig arbetskraft samt kapacitet. 

Andelen som upplever lagar och myndighetsregler som ett stort hinder för tillväxt är nästan dubbelt så hög inom de gröna näringarna, jämfört med övriga företag. Det är även betydligt högre andel av företagen inom de gröna näringarna som upplever kapaciteten i nuvarande lokaler, utrustning, mark etc. som ett tillväxthinder