Vår Kultur

  1. Vi arbetar i en positiv miljö, full av fantastiska människor som alltid är fokuserade på att alltid lösa problem.

2. Personligt ansvar och integritet iakttas alltid på alla nivåer.

3. Personligt ansvar är kärnan i vår övertygelse- vi gör vad vi säger vi ska göra (håller vad vi lovar).

4. Vi respekterar individen, men teamet är viktigare än varje enskild person.

5. Varje individ är av värde för företag och bidrar till företagets resultat.

6. Alla vet sin roll och respekterar andras roller.

7. Alla väljer att vara här, det finns ingen offermentalitet.

8. Arbetsmiljön är avslappnad, hälsosam, komfortable och kreativ, men professionell och tillbörligt allvarlig samtidigt. Det är en rolig miljö som utstrålar kreativitet och understödjer kamratskap.

9. Våra teammedlemmar strävar efter personlig utveckling. De tar egna initiativ i att söka upp personlig utvecklingsmöjligheter utanför företaget, som gör dem fulländade. 

10. Vi strävar inte efter samsyn i företaget, vi arbetar efter en funktionell modell baserad på starkt ledarskap.

11. Vi talar artigt med varandra och använder varandras namn, och vi säger åtminstone ”var vänlig, var snäll”, ”tack”, ”jag gör det med nöje” och ”såklart”.

12. Om vi pratar om en person som ej är närvarande, gör vi det som om de lyssnade på konversationen. 

13. Om vi har problem med någon, pratar vi om detta enskilt.

14. Om något går del, skyller vi på systemet först och främst, ej på en person.

15. För att vara en del av vårt team MÅSTE du leva i enlighet med våra värden och följa våra klient & kulturnormer till punkt och pricka. Varje individ är bemyndigad att tillrättavisa varje annan teammedlem som inte gör detta.