Ett oväntat besök

ETT GRATIS EVENT SOM HANDLAR OM UTPRESSNING, STÖLD, HOT OCH VÅLD MOT FRMAGÅNGSRIKA FÖRETAG

Ett oväntat besök är ett samarbete mellan f.d. rikskriminalpolis och Revisionskonsulterna.

För vem?

För den som vill få en mer inblick på vilka problem och svårigheter man kan möta på inom företagande och hur man kan bemöta det.

Schema

Hot och våld

Oenighet mellan kund och företag gällande levererad produkt/service uppstår med jämna mellanrum. I vissa fall utvecklar sig denna oenighet till en eskalerande konflikt med hot och hot om våld som följd. Resultatet blir en sämre arbetsmiljö och att fokus i verksamheten hamnar fel – på att värna om personalens säkerhet och trygghet istället för på den verksamhet som genererar inkomst till företaget. Med en effektiv kommunikation med kunden minskar risken för att sådana situationer uppstår. Vill ni få kunskap om hur den kommunikationen ska ske?

Stölder

Vid inventering upptäcks att det faktiska antalet av varor inte stämmer med vad det borde vara enligt registret. Vid en längre tids uppföljning läggs märke till ett konstant svinn av varor och elektronisk utrustning från företaget. Uppenbarligen finns ett internt problem med stölder. Frågor säkerhetschefen ställer sig är: Hur länge har det pågått? Hur omfattande är problemet? Vad kan göras åt det?

Utpressning

En dag besöks företaget av ett par artiga herrar som ger intryck av att vara säljare. De vill presentera en tjänst som deras organisation erbjuder. De kallar det en försäkring som garanterat kommer att reducera bl.a. skadegörelse, inbrott och stölder som drabbar företaget. I extrema fall kan den service deras organisation erbjuder även göra att företaget inte drabbas av sabotage. De två herrarna lämnar företaget och erbjuder ledningen att överväga att köpa tjänsten. De lovar att återkomma om en vecka. VD tycker att deras artighet till trots så fanns ett underliggande hot i det de sade. Hen frågar sig ”Vad var detta? Vad erbjöd de egentligen? Vad skall jag göra nu?

Om föreläsaren:

Anders Waldenstedt har arbetat som polis i 40 år varav 32 år vid Rikskriminalpolisen bl.a. inom underrättelsetjänsten och som spanare, förhandlare och livvakt. Anders har ingått i Polisens krisstödsgrupp riktad mot svensk polis och internationella insatser som ex. tsunamin i Thailand. Han är aktiv som samtalsledare för Försvarsmakten sedan 2000. Sedan 2010 är Anders certifierad ICC-coach med inriktning livscoaching.

Syftet?

Att förmedla fram vilka oväntade besök man kan möta ute på marknaden och i företaget.

Hur?

Kom i god tid. Ta med penna och anteckningsblock. Föreläsarna har olika stil på sina föredrag, och de har material som antingen mejlas ut efteråt eller delas ut på plats.

Var?

Brogatan 9, 302 42 Halmstad

    Stad

    Vilken fas befinner du dig i?

    Bransch du tänker starta företag i, eller som du redan driver företag i