Modern bokföring

18 TIMMAR ÖVER 6 TILLFÄLLEN                          Pris: 9500 :-

Ett företags löpande bokföring ligger till grund för allt arbete inom redovisning, ekonomistyrning och beskattning. Därför är kvalitén på detta arbete mycket viktigt. Denna kurs är inkörsporten till en väl fungerande löpande bokföring.

I samarbete med NBV Halland anordnar vi bokföringskurs som är direkt anpassad för Dig som saknar teoretiska grunder och som saknar eller har mycket liten praktisk erfarenhet av redovisning.