Strategisk Affärsutveckling

TIDIGARE KÄNT SOM  “STRATEGIC MANAGEMENT PROGRAM”         Pris: 36500 :-

Vill  du ha nya kunskaper i affärsutveckling? Kan du analysera ditt företags strategiska situation? Kan du identifiera olika utvecklingsmöjligheter? Kan du tillämpa nya och gamla teorier och metoder i praktiken?

Många företagare, chefer, ekonomer och andra nyckelpersoner upplever idag att omvärlden karaktäriseras av ständiga förändringar. Och att man måste anpassa sig själv och sin verksamhet efter de nya förutsättningarna om  man  vill fortsätta att vara framgångsrik.