Business Leaders about the Future

Framtidsutsikterna för världsekonomin och den egna verksamheten.

Vi befinner oss i en tid då det råder osäkerhet om ekonomisk utveckling och tillväxt. Hur ser företagsledarna på det ekonomiska läget framöver? 72 procent av de svenska vd:arna är pessimistiska i sin syn på världsekonomins utveckling. Samtidigt är det lika många av de svenska företagsledarna som ser ökade intäkter i det egna bolaget under det kommande året.

Tillväxtresan- mer nära än fjärran

Verksamhetsutveckling hamnar i fokus när företagsledarna anger de viktigaste aktiviteterna för tillväxt. När det gäller nyanställningar är svenska  företagsledare mer försiktiga än kollegor i andra länder. 30 procent signalerar en ökning av antalet medarbetare under det kommade året, vilket kan jämföras med det globala snittet på 49 procent.