Kurser

Vi erbjuder kurser inom bokföring och affärsutveckling, samt företagsanpassande kurser inom ekonomistyrning, företagsöverlåtelse, redovisning och skatter.

Modern Bokföring

Modern Bokföring

18 TIMMAR ÖVER 6 TILLFÄLLEN                          Pris: 9500 :-Ett företags löpande bokföring ligger till grund för allt arbete inom redovisning, ekonomistyrning och beskattning. Därför är kvalitén på detta arbete mycket viktigt. Denna kurs är inkörsporten till en...

Att Läsa & Förstå Bokslut

Att Läsa & Förstå Bokslut

KONSTEN ATT TOLKA ETT BOKSLUT I TUFFA TIDER                 Pris: 14900 :-Konsten att tolka ett bokslut i tuffa tider. Tolka ett bokslut på rätt sätt... I samband med bedömning av företag och övriga motparter, värdering av underleverantör, eller  vid köp och...

Stratisk Affärsutveckling

Stratisk Affärsutveckling

TIDIGARE KÄNT SOM  "STRATEGIC MANAGEMENT PROGRAM"         Pris: 36500 :-Vill  du ha nya kunskaper i affärsutveckling? Kan du analysera ditt företags strategiska situation? Kan du identifiera olika utvecklingsmöjligheter? Kan du tillämpa nya och gamla teorier och...

Företagsanpassade Utbildningar

Företagsanpassade Utbildningar

SKRÄDDARSKYDD UTBILDNING FÖR ERT FÖRETAGÄr ni fler på företaget som är intresserade av samma kurs?  Kontakta oss, vi kanske kan hålla den internt hos er! Vi har lång erfarenhet av att arrangera anpassade utbildningar för företag, kommun, landsting och...

Allmänna villkor

Deltagarantal
På samtliga kurser är deltagarantalet begränsat. Kurser med för lågt deltagarantal genomförs ej. 

Intresseanmälan
Anmälan skall ske. skriftligen. per brev, fax eller formulär på rkjh.se/en. Anmälningarna antas i den ordning de inkommer. Vid anmälan skall deltagarens och företagets namn. samt faktureringsadress och telefonnummer alltid anges.