Fundera på vilken detaljnivå ni behöver för budgeten 

Många gånger behöver man utgå från detaljer för att budgeten ska bli så träffsäker som möjligt, men man kan fråga sig om det är meningsfyllt att lägga mycket tid och resurser på saker som man kanske ändå inte kommer att följa upp i verksamheten. Det händer även att onödigt mycket fokus läggs på enskilda budgetposter som i slutändan har liten påverkan på helheten. Om det finns krav på mycket detaljer så satsa på att automatisera de delarna genom kopplingar till andra system och färdiga beräkningsmodeller så att manuellt arbete undviks så långt som möjligt. 

Så undvik att fokusera allt för mycket på detaljer om: 

  • Uppföljning sker på en mer aggregerad nivå 
  • Budgetposten har en liten påverkan på det totala utfallet 
  • Det är svårt eller omöjligt att automatisera processen med att budgetera på den nivån