Om du som arbetsgivare tillhandahåller fria arbetskläder och arbetsredskap till de anställda
behöver du under vissa omständigheter inte göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter
för dessa förmåner. Ett villkor är att du betalar den aktuella utrustningen eller tjänsten direkt.

Om du däremot ger en anställd ekonomisk ersättning för deras egna inköp av arbetskläder eller redskap räknas det
som kostnadsersättning och du ska då göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på beloppet.

Arbetskläder och uniform

Om de kläder som dina anställda får av dig är vanliga klädesplagg, t.ex. jackor, kostymer, dräkter, skjortor, blusar och
byxor är det oftast en skattepliktig förmån. Det gäller även om kläderna är försedda med logotyp, eller att de enligt
avtal inte får användas privat. Vissa förutsättningar ska vara uppfyllda för att sådana kläder ska vara skattefria för
den anställde.