Begränsad klimatpåverkan - saker företag kan göra

Här finns konkreta förslag på vad företag kan göra i sitt miljöarbete för att bidra till miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Åtgärderna sammanställdes av den nationella miljömålssamordnaren för näringslivet som var utsedd av regeringen.

Det här kan företag göra

 • Genomlys företagets grundläggande affärsidé utifrån ett klimatperspektiv som ett underlag för att identifiera åtgärder med störst inverkan.
 • Öka effektiviteten i användning av energi och råvaror.
 • Gå från fossila drivmedel till eldrift och de förnybara drivmedel som ger tydliga vinster även ur lokalt luftkvalitetsperspektiv.
 • Minska körsträckan.
 • Öka användningen av resfria möten.
 • Underlätta för distansarbete.
 • Öka användningen av cykel och kollektiva färdmedel.
 • Utbilda i effektiv körteknik.
 • Gå från fossil el och energi till förnybar.
 • Om företaget har fjärrvärme ställ krav på leverantören att använda spillvärme eller förnybara bränslen.
 • Gå från jungfruliga råvaror till återanvändning och återvunna råvaror.
 • Gå från fossila råvaror till förnybara.
 • Designa för reparation, återvinning och ökad livslängd.
 • För tillverkande företag: Undersök affärsmöjligheten i att behålla ägarskapet för företagets produkter och att sälja en tjänst som möjliggör återtag av produkten. En hörnsten i den cirkulära ekonomin som har positiv påverkan på samtliga miljömål.
 • Minska mängden avfall och öka andelen av avfallet som går till återanvändning och materialåtervinning.
 • Minska matsvinnet som genereras av företaget vid till exempel fika, luncher och middagar.
 • Ställ krav på att den största delen av det matavfall som uppkommer behandlas biologiskt så att växtnäringen tas omhand.
 • Minska mängden kött som företaget köper/bjuder på.
 • Ställ krav på certifierad soja i egen tillverkning eller inköpta produkter.