Återvinn ditt vatten

Rent vatten är ett problem i stora delar av världen. Doktorand Stansislaw Lazarek vid Lunds universitet kan ha funnit lösningen. Han har låtit förorenat vatten gå genom sin växtodling och har märkt att växter och deras rötter påverkar värdet i vatten och renar det.

Merparten av världens avloppsvatten från bostäder är inte tillräckligt behandlat och uttöms sedan till naturliga källor. Detta leder till övergödning och försämring av grundvattnet. Stansislaw Lazarek tror sig ha funnit tekniken för att lösa detta problem. Genom att låta avloppsvattnet gå igenom ett växtsystem som han har tagit fram där bland annat rötterna tar upp bakterier och andra förorenade ämnen.

Det finns olika affärsmöjligheter för tekniken som vid lakvatten, vattenbruk, handtvätt i skolor och offentliga inrättningar. Det renade vattnet visar hög vattenkvalité och kan likställas med vattnet i vissa sjöar där näringsvärdena är mycket låga. Revisionskonsultera J Hägglund är Stansislaw Lazareks rådgivare och försöker hjälpa honom att få ut sin uppfinning på världsmarknaden. Vi tycker det är viktigt att verka för ständig förbättring i samhället och vill därför hjälpa de som är med och verka för ständig förbättring i samhället och vill därför hjälpa de som är med och bidrar till detta.