Ulrica Olovsson har anställts som redovisningsspecialist/företagsrådgivare. Ulrica kommer att arbeta med redovisning, bokslut, revision, deklarationer och även övriga områden.Revisionskonsulterna_0008