Inkomsttaket höjs i sjukförsäkringen

Regeringen och Västerpartiet är överens om att höja inkomsttaket i sjukförsäkringen från 7,5 till 8 prisbasbelopp från och med den 1 juli 2018. De förmåner som omfattas av höjningen är sjukpenning. Rehabiliteringspenning. Närståendepenning, smittbärarpenning och ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön. Sett till en månadslön höjs taket med 1896 kr till 30.333 kr.