Julgåvor till kunder är normalt inte avdragsgilla

Det är inte ovanligt att företag överlämnar gåvor till kunder, leverantörer och andra affärskontakter i samband med julhelgen. Sådana gåvor är normalt inte avdragsgilla.
Det är däremot möjligt att få avdrag för gåvor till kunder vid representation i samband med affärsförhandlingar. Om en affärsförhandling äger rum i anslutning till julhelgen är det därför inget som hindrar att man överlämnar en gåva i samband med förhandlingen. Avdrag medges då för varje gåva – enligt Skatteverket – med högst 180 kr exklusive moms per person.
Ett företag kan även få avdrag för reklamgåvor till kunder och leverantörer. Sådana gåvor bör dock utgöra produkter från företagets eget sortiment eller bestå av enklare presentartiklar med företagets namn eller logotyp.
Att det beloppsmässiga avdraget för reklamgåvor måste avgöras i varje enskilt fall har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast i RÅ 2010 ref 33. I det aktuella fallet godtogs 350 kr inklusive moms per gåva.