Internationell anställning

Vanliga beskattningsregler gäller om du anställer någon som bor utomlands och vistelsen i Sverige varar sex månader eller längre. Personen är då obegränsat skattskyldig i Sverige. Om vistelsen i Sverige är kortare tid än sex månader beskattas den anställda som begränsat skattskyldig enligt reglerna om SINK (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta). Den som beskattas enligt SINK har möjlighet att välja att bli beskattad enligt inkomstskattelagen.

Följande gäller vid SINK:

  • Skatten är 25 procent på ersättningen och eventuella förmåner (från och med den 1 januari 2018).
  • Den anställda slipper deklarera i Sverige.
  • Den anställda får inte göra avdrag.
  • Du ska betala arbetsgivaravgift (om den anställda inte visar upp ett utsändningsintyg som blankett E101, A1 eller liknande).
  • Du ska lämna en kontrolluppgift (KU 13).