Danmark: möjligheter inom hälso – och sjukvård

Dansk hälso- och sjukvårdsmarknad är under förändring med stora investeringar inom såväl sjukhusväsende som digitalisering av äldrevården. Danmarks geografiska närhet till Sverige och dess liknande utmaningar inom hälsa och sjukvård innebär stora möjligheter för svenska företag. Den här rapporten ger en introduktion till den danska hälso- och sjukvårdsmarknaden.