Få företag använder IT för att utveckla nya produkter

Drygt 60 procent av företagen använder IT i stor utsträckning för administration. Andra vanliga användningsområden är inköp, marknadsföring, produktion och försäljning. Däremot är det mindre vanligt att företagen använder IT för att utveckla nya produkter och affärsmodeller