Färre småföretag ansöker om lån och krediter

Småföretagen ansöker i mindre utsträckning om lån och krediter jämfört med tidigare år. Andelen som får avslag på sin ansökan ligger dock på ungefär samma nivå som tidigare.

Ju större företagen är desto vanligare är det att de ansöker om lån och krediter. Det är även vanligare att företag inom industrisektorn ansöker om och beviljas lån och krediter än att företag inom tjänstesektorn gör det. Andelen företag som sökt lån och krediter men inte har beviljats detta är högre i tjänstesektorn.