Miljöarbetet ökar åter i småföretagen

Cirka 25 procent av de små och medelstora företagen arbetar med att sätta upp och nå miljömål för den egna verksamheten. Detta är en klar uppgång jämfört med år 2014 då motsvarande andel var 18 procent. Samma trend gäller andelen som säljer miljöanpassade produkter.

Fram till år 2008 ökade andelen småföretag som arbetar med att sätta upp miljömål för den egna verksamheten. Därefter minskade denna andel under perioden 2008-2014. Mellan 2014 och 2017 har denna andel börjat öka igen.