Ändrad avyttringstidpunkt vid konkurs

Ett värdepapper som har getts ut av ett utländskt företag som motsvarar ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening ska anses avyttrat när företaget försätts i konkurs. Det gäller även för aktier etablerade utanför EES-området. De nya bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas första gången på värdepapper som har getts ut av ett företag som försätts i konkurs efter den 31 december 2017.