Deklarera trots att du inte har fått en blankett

Om du inte har fått någon blankett ska du ändå deklarera om du kan svara ja på något av följande påståenden:

· Du har varit bosatt i Sverige under hela 2017 och har haft inkomst av tjänst, till exempel lön eller pension, eller inkomst av aktiv näringsverksamhet på sammanlagt 18 951 kronor eller mer.

· Du har varit bosatt i Sverige en del av året och har haft en skatte- eller avgiftspliktig inkomst på 100 kronor eller mer.

· Du har haft kapitalinkomst på 200 kronor eller mer. Observera att du inte behöver lämna Inkomstdeklaration 1 om du enbart har haft kapitalinkomster (ränta, utdelning, annan inkomst eller schablonintäkt) som Skatteverket har fått kontrolluppgifter om.

· Du har från ett fåmansföretag fått något av följande:

o Utdelning på aktier, eller vinst vid försäljning av aktier, som ska tas upp som inkomst under ”Tjänst”.

o Andra ersättningar eller förmåner som ska tas upp som inkomst under ”Tjänst”.

· Du har haft inkomst av passiv näringsverksamhet på sammanlagt 100 kronor eller mer.

· Du ägde fastighet (till exempel villa, fritidsfastighet eller tomt) eller del av en fastighet den 1 januari 2017.

· Du har fått ett föreläggande att lämna deklaration. Ett föreläggande kommer via posten eller din säkra digitala brevlåda och skickas till dem som ska deklarera men som inte har lämnat in någon deklaration.