Ett bonus–malus-system för nya lätta fordon

Ett nytt s.k. bonus–malussystem ska omfatta alla nya lätta fordon. Med nya fordon avses fordon av fordonsår 2018 eller senare som blir skattepliktiga för första gången den 1 juli 2018 eller senare.
I begreppet lätta fordon inkluderas personbilar klass I och II samt lätta bussar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3 500 kilogram.
Motorcyklar bör inte inordnas i systemet.
Den femåriga fordonsskattebefrielsen för fordon med bättre miljöegenskaper slopas.
Ändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2018. Den femåriga skattebefrielsen gäller fortfarande för bilar som blivit skattepliktiga för första gången före den 1 juli 2018.