Flyttning

Flytt av bohag mellan bostäder omfattas också av RUT-avdraget. Med bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för hemmet. I flyttarbete ingår arbete med packning eller annat iordningställande för transport, uppackning, lastning och lossning samt själva arbetstiden för transporten av bohaget.