Höjd beskattning på ISK-sparande

Schablonintäkten för investeringssparkonto respektive skatteunderlaget för kapitalförsäkring bör beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med en procentenhet istället för 0,75%.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.