Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Den särskilda inkomstskatten (SINK) för utomlands bosatta höjs med fem procentenheter
från 20 till 25 procent av skattepliktig inkomst, som inte utgör sjöinkomst.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.