Kost

Fri kost är en skattepliktig förmån för den anställda och den uppkommer så snart den anställda har ätit av måltiden. Som arbetsgivare ska du göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Det saknar i princip betydelse om anställda får fri kost på den ordinarie arbetsplatsen, vid tjänsteresa eller konferens.
I likhet med andra förmåner är kostförmån skatte- och avgiftspliktig oavsett om det är du som arbetsgivare eller någon annan som ger ut förmånen, så länge förmånen har sin grund i anställningen. Fri kost är skatte- och avgiftspliktig även om en anställd får den utomlands.
Med kost avses allt som kan ätas och drickas. Med måltid avses i första hand frukost, lunch eller middag.
Kostförmån värderas schablonmässigt och värdet för en hel dag är beräknat för minst tre måltider.
Om den anställda betalar för måltiden, till exempel direkt vid inköpet eller via nettolöneavdrag, minskar du förmånsvärdet med motsvarande belopp.
Om du som arbetsgivare bidrar till kostnaderna för måltiden, beskattas den anställda för skillnaden mellan det pris som hen betalat för måltiden och schablonvärdet för kostförmån. Samma värde ska ingå i underlaget för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. · Förmåner · Justering av förmånsvärdet · Kostförmån i privat hushåll

Schablonvärde för inkomståret 2018

· Helt fri kost (minst tre måltider): 235 kronor per dag

· Fri lunch eller middag: 94 kronor per dag

· Fri frukost: 47 kronor per dag